Er zijn 3 preken gevonden op Bijbelboek '
Marcus'
:
Thema
Schriftgedeelte
Marcus 2:1-12
Johannes 3:1-3, 14-19, Marcus 16:15-17, Handelingen 8:35-40
Marcus 22:41-44, Romeinen 12:1-2