Er zijn 21 preken gevonden op Bijbelboek '
Lucas'
:
Thema
Schriftgedeelte
MatteĆ¼s 4:18-22, Lucas 5:1-11
Lucas 5:12-16, Handelingen 14:21-23, Romeinen 8:38,39
Lucas 7:18-23, Jesaja 35:5-7, Jesaja 61:1-3
Lucas 7:36-50