Er zijn 4 preken gevonden op Bijbelboek '
Romeinen'
:
Thema
Schriftgedeelte
Romeinen 5:1-11, Romeinen 12:1-4, 9-20
MatteĆ¼s 3:13-17, Handelingen 2:36-42, Romeinen 6:3-4,11-14
Lucas 5:12-16, Handelingen 14:21-23, Romeinen 8:38,39
Marcus 22:41-44, Romeinen 12:1-2