Er zijn 3 preken gevonden op Bijbelboek '
2 Korintiërs'
:
Thema
Schriftgedeelte
Richteren 7:1-16, 2 Korintiërs 4:5-10
Johannes 14:1-12, 2 Korintiërs 5:1
Lucas 18:18-30, 2 Korintiërs 8:1-15, 2 Korintiërs 9:6-8