Er zijn 2 preken gevonden op Bijbelboek '
Galaten'
:
Thema
Schriftgedeelte
Handelingen 22:12-17, Galaten 2:20, Galaten 3:27
1 Johannes 4:11-21, Galaten 5:13-18,22-26