Er zijn 5 preken gevonden op Bijbelboek '
Efeziërs'
:
Thema
Schriftgedeelte
Efeziërs 1:1-14, Filippenzen 3:8-17
Handelingen 1:8, Efeziërs 3:16-19
Kolossenzen 2:6,7, Efeziërs 4:11-16, 20-32, Efeziërs 5:1-7
Johannes 1:29-34, Johannes 7:37-39, Handelingen 2:36-40, Efeziërs 5:15-21
Richteren 6:33-40, Efeziërs 6:10-20