Er zijn 2 preken gevonden op Bijbelboek '
Filippenzen'
:
Thema
Schriftgedeelte
Efeziërs 1:1-14, Filippenzen 3:8-17
Matteüs 6:19-34, Filippenzen 4:6