Er zijn 2 preken gevonden op Bijbelboek '
Kolossenzen'
:
Thema
Schriftgedeelte
Kolossenzen 2:6,7, Efeziërs 4:11-16, 20-32, Efeziërs 5:1-7
Lucas 22:24-27, Johannes 15:1-8, Kolossenzen 3:12-17