Gebed voor alle dagen

Een nieuwe dag is aangebroken,
de duisternis voorbij gegaan,
Heer, zoals U eenmaal hebt gesproken,
is weer het zonlicht opgestaan.
U, die het licht roept in de nacht,
U wordt vandaag de dank gebracht.

Uw goedheid is ook deze morgen
nieuw voor mij, uw trouw is groot!
Bij U alleen ben ik geborgen,
U bent er bij in moeite en nood.
Wat mij deze dag ook brengen zal,
uw naam wil ik danken bovenal!

Een mens ziet op de levenstocht
niet verder dan de eerste bocht.
Maar wie in God vertrouwen vindt,
die gaat het pad langs als een kind,
dat stil en rustig in het donker loopt
omdat het op die toekomst hoopt.

Wees met ons Heer, ook deze dag,
dat ik in vertrouwen leven mag,
met mijn zielsgeliefden samen,
dat bidden wij in Jezus naam,
Amen

116-herinnering-graechen