Via deze pagina wil ik mijn pastoraal-theologische boeken beschikbaar stellen. Klik op de afbeelding of titel van een boek voor meer informatie. De inhoud is te downloaden als PDF-bestand of online te lezen.

Samenhang
Overtuigingen komen ergens vandaan. Wij vinden er iets van. We hebben ideeĆ«n en meningen over van alles en nog wat en gaan daarbij ā€˜van een standpunt [...]
 
Uit het leven van een christen
Bij het christelijk geloof behoort een christelijke levensstijl. Maar waarom is dat zo? En wat betekent het eigenlijk om als christen te leven? Waar gaat [...]
Leven in volheid
Voor gelovige christenen is de hoop en verwachting van hun leven geborgen in Christus Jezus, de HEER. In deze gedachten over geloof, tijd en toekomst draait [...]
 
Ruimte scheppen voor mensen
Uit de Bijbel leren we dat het innerlijke geloven alles van doen heeft met de manier waarop wij in het gewone dagelijkse leven met de mensen en met de [...]
In grote lijnen
De inhoud van dit boek heeft betrekking op de vraag waar het in het christelijke geloof om gaat en wat het concrete vertrouwen op God met ons doet. De [...]
 
De boog in de wolken
Mensen zijn op zoek naar wat houvast en hoop geeft in hun leven. De moderne maatschappij vraagt erom dat wij onder woorden kunnen brengen wat de oorsprong [...]
Het kwetsbare leven
Zijn wij die naar Jezus Christus genoemd worden ons ervan bewust dat we anders in het leven staan als zij die Hem niet volgen? Weten wij wie we zijn, hoe [...]
 
Liefde voor Israƫl
Wij willen luisteren naar wat de apostel Paulus in zijn brief aan de Romeinse christengemeente schrijft over de liefde voor Israƫl. De leidende gedachte [...]
De grote verandering
Dit boek wil een handreiking bieden bij het nadenken over de persoonlijke toekomstverwachting en het doel van ons leven. Het gaat hierbij over leven en [...]
 
Enige troost
Wie kent niet een medemens die met emotioneel of lichamelijk lijden worden geconfronteerd? Is het niet in het eigen gezin, dan wel in de familie- of vriendenkring. [...]
Trouw en ontrouw
Seksualiteit is (en niet alleen in onze dagen, je ziet het ook in de hele geschiedenis) losgewrikt uit de verbanden waar God haar veilig in gegeven heeft. [...]