De grote verandering

Dit boek wil een handreiking bieden bij het nadenken over de persoonlijke toekomstverwachting en het doel van ons leven. Het gaat hierbij over leven en dood, over sterven en opstanding. Laat niemand denken dat dit onderwerpen zijn voor oudere mensen! Jongeren hebben evenals ieder mens met de dood te maken; met de soms heel rauwe realiteit van het sterven. Hoe kan een mens toch hoopvol leven?

Overdenking van geschreven tekst is helaas een bedreigd goed in de flitsende jacht van het leven. Toch is mijns inziens het behoedzaam luisteren naar de Bijbel en het gelovig verwerken van het ‘gehoorde’ de enig juiste basis waarop het leven van een mens tot geestelijke bloei komt. Dat deze overdenkingen mogen meewerken aan een blij vooruitzicht voor wie gelooft!

Lees dit boek online
Als het document hieronder niet (goed) wordt weergegeven, maak dan gebruik van de download-optie hiernaast!

Download (PDF, Onbekend)

De grote verandering
2000
Beschikbare downloads: