Enige troost

Wie kent niet een medemens die met emotioneel of lichamelijk lijden worden geconfronteerd? Is het niet in het eigen gezin, dan wel in de familie- of vriendenkring. Het verwerken van moeilijke gebeurtenissen en het vinden van troost gaan niet vanzelf. Als bij de zoektocht in een doolhof mogen we toch leren vertrouwen op Gods verbond en geloven dat Hij zijn weg gaat met ieder van ons. In dat proces van zoeken naar de helende verbondenheid met God en tussen gelovigen onderling hebben we de nabijheid van de Heilige Geest, de Trooster bij uitstek, nodig.

Ook al blijft veel onbegrijpelijk, het geloof in de liefde van God en in de opstanding van de Here Jezus Christus vormen voor velen een weg van troost en heling. Dit boek spreekt eenvoudig over vragen en verdriet, over inleven in en omzien naar de enige troost, beide in leven en sterven.

Lees dit boek online
Als het document hieronder niet (goed) wordt weergegeven, maak dan gebruik van de download-optie hiernaast!

Download (PDF, Onbekend)

Enige troost
1998
Beschikbare downloads: