Het kwetsbare leven

Zijn wij die naar Jezus Christus genoemd worden ons ervan bewust dat we anders in het leven staan als zij die Hem niet volgen? Weten wij wie we zijn, hoe we bedoeld zijn? Waar gaat het om in ons dagelijks leven, bij onze beslissingen en gevoelens, in ons bestaan als mens?

Wie met Jezus wil leven, zal niet alleen indrukken aan het leven opdoen. De indrukken doen iets met je. Wat we zien en horen, waar we op ingaan, dat vormt ons. Je kijkt en luistert niet alleen, maar een christen laat ook van innerlijke verwerking merken. Voorzichtig en gepast, maar toch. Christen-zijn is omgaan met het leven, het kwetsbare leven. Omgaan met de vragen en de pijn. Met de diepe gevoelens die het niet oppervlakkig leven nu eenmaal met zich meebrengt.

Betrokken worden bij de liefde van God in Jezus Christus. Dit ‘in de weg van Jezus leven’ raakt je diepste innerlijk, vormt je en maakt gevoelig. Gevoelig voor God en voor mensen, voor jezelf en je naasten, ja, gevoelig voor het leven zelf.

Hoe gaan we om met de verschillende indrukken en gevoelens die de verantwoordelijkheden van het christelijke leven met zich meebrengen? Je kunt als gelovig mens toch niet onbewogen blijven bij alles wat er op je afkomt. Ieder mens geeft eigen antwoorden op de vele vragen en eisen van het leven. Ieder slaat een eigen weg in om de toekomst tegemoet te treden. Omdat een mens die zelfstandig leert leven nu eenmaal altijd afhankelijk is van anderen, is er op het gevoelsgebied veel te leren. Daarover gaat het in dit boek.

Lees dit boek online
Als het document hieronder niet (goed) wordt weergegeven, maak dan gebruik van de download-optie hiernaast!

Download (PDF, Onbekend)

Het kwetsbare leven
2006
Beschikbare downloads: