Leven in volheid

Voor gelovige christenen is de hoop en verwachting van hun leven geborgen in Christus Jezus, de HEER. In deze gedachten over geloof, tijd en toekomst draait alles om wat de apostel Paulus beleed, toen hij zei ‘Het leven is mij Christus’. Voor christenen is de betrokkenheid van heel hun leven op de eeuwige God gericht, in denken en doen. Het gaat in dit boek over de christelijke toekomstverwachting met betrekking tot de hemel. En dan met name vanwege het ontvangen van geloofsvertrouwen en troost. Vertrouwen is de bereidheid om als persoon afhankelijk te zijn van de daden van een andere persoon, de verwachting dat iemand je niet in de steek laat. Troost beschouw ik als geestelijke steun en bemoediging, kracht door het geven van hoop. Het begint daarom met denken over Gods daden en van daaruit gaat het over ons geloof en de christelijke toekomstverwachting.

Lees dit boek online
Als het document hieronder niet (goed) wordt weergegeven, maak dan gebruik van de download-optie hiernaast!

Download (PDF, Onbekend)

Leven in volheid
2020
Beschikbare downloads: