Ruimte scheppen voor mensen

Uit de Bijbel leren we dat het innerlijke geloven alles van doen heeft met de manier waarop wij in het gewone dagelijkse leven met de mensen en met de dingen omgaan. De goede belijdenis afleggen wordt niet alleen door woorden bepaald, maar in het bijzonder tastbaar door onze dagelijkse gedragingen. Deze bundel heeft een nieuwtestamentisch en daarin sterk christocentrisch karakter. De overdenkingen cirkelen steeds rond de persoon Jezus Christus. Ze zijn bedoeld als ondersteuning van het christelijke geloven in woord en daad. Het gaat over de vele facetten van het komen tot geloof in God en het leren in vertrouwen met de Here Jezus te leven. Dit is de omsluitende gedachte: wie rust vindt in God, ontvangt de juiste balans voor het leven van alledag.

In het PDF-bestand vindt u de inhoudsopgave en het eerste hoofdstuk. Het boek zelf is te bestellen via deze website. Voor meer informatie klikt u op de link BESTELLEN hiernaast. 

Lees dit boek online
Als het document hieronder niet (goed) wordt weergegeven, maak dan gebruik van de download-optie hiernaast!

Download (PDF, Onbekend)

Ruimte scheppen voor mensen
2019
Prijs: € 17,=
(excl. verzendkosten)
Beschikbare downloads: