Samenhang

Overtuigingen komen ergens vandaan. Wij vinden er iets van. We hebben ideeën en meningen over van alles en nog wat en gaan daarbij ‘van een standpunt uit’. Mensen hebben dan ook fijnzinnige organen om op allerlei gebied tot oordeelsvorming en opvattingen te komen. Veel in ons lichaam werkt eraan mee: smaak- en reukpapillen, ons gehoororgaan en gezichtsvermogen en met name onze hersenen, het verstand of denkvermogen. Alles is erop ingericht om ‘er iets van te vinden’. Zo komen we tot een heleboel zaken waarover we een min of meer uitgesproken mening hebben, waar we als vanzelfsprekend vanuit gaan. Sterke overtuigingen geven iemand kracht en zekerheid, maar kunnen ook beperken en belemmeren. Het is ook niet gemakkelijk voorbij jezelf te kijken. Maar koste wat het kost je eigen mening als feit blijven vasthouden, helpt niet. Als je jezelf in de weg staat, helpen zelfs de beste ideeën niet.

De een vindt geloof in God irrationele onzin en wil er niets mee van doen hebben, de ander wil door reflectie en persoonlijke groei het geloofsleven verrijken. Wie dit boek leest, zal hier iets van vinden en de inhoud op onderdelen ‘als vanzelf’ toetsen aan het eigen denken over de dingen. Dit proces van minder of meer overtuigd nadenken, komt voort uit en wordt gevormd door een levensovertuiging. En precies daarover gaat het in dit boek. Met name denken we na over een christelijke kijk op het leven, op God, de mens en de wereld. Vanuit het verlangen meer van het christelijk geloof te leren kennen en begrijpen om het bewuster te kunnen leven en beleven.

Christenen geloven immers niet zomaar wat. Zij hebben markante gedachten over God en die ideeën bepalen hun levensvisie. Daar komt nog bij dat het christelijke geloven ook van doen heeft met emoties, gevoelens en bijvoorbeeld schoonheid en harmonie. Aan de basis van ons geloven staan fundamentele gedachten over God, over Jezus en de Heilige Geest. Wat wij geloven over God, over de mens en de wereld om ons heen vormt onze overtuiging, maar valt daar niet mee samen! Jezus roept concreet op dat mensen zich een mening over Hem vormen: ‘Wie zeggen de mensen dat Ik ben’ en ook heel persoonlijk ‘Maar jij, wie zeg jij dat Ik ben?’ Voor ons geloofsleven is het van groot belang een zo goed mogelijk beeld van bijvoorbeeld God en Jezus en de Geest te hebben. Want dat beeld van God en de daaruit voortvloeiende overtuigingen over mens en wereld dragen er aan bij hoe wij denken, wat wij doen en waarop wij hopen. Over de samenhang van deze en zulke zaken gaat het in dit boek.

Lees dit boek online
Als het document hieronder niet (goed) wordt weergegeven, maak dan gebruik van de download-optie hiernaast!

Download (PDF, Onbekend)

Samenhang
2022
Beschikbare downloads: