Trouw en ontrouw

Seksualiteit is (en niet alleen in onze dagen, je ziet het ook in de hele geschiedenis) losgewrikt uit de verbanden waar God haar veilig in gegeven heeft. Daarom geloof ik dat dit zevende gebod uit de richtlijnen van God voor het goede leven jong en oud, gehuwd en ongehuwd veel te zeggen heeft.

Wij mogen leren over wat de Schepper van het leven met het huwelijk en onze seksualiteit bedoeld heeft. Op geen enkel terrein is het leven zo wanhopig scheefgetrokken en verwrongen als in het huwelijk. Maar God heeft dit alles goed en mooi gemaakt en ieder mens, die eerlijk zoekt, zal de weg vinden naar de oorspronkelijke bedoeling van God met het leven en ook met huwelijk en seksualiteit. Heb eerbied voor het leven en geniet er van.

Lees dit boek online
Als het document hieronder niet (goed) wordt weergegeven, maak dan gebruik van de download-optie hiernaast!

Download (PDF, Onbekend)

Trouw en ontrouw
1996
Beschikbare downloads: