Uit het leven van een christen

Bij het christelijk geloof behoort een christelijke levensstijl. Maar waarom is dat zo? En wat betekent het eigenlijk om als christen te leven? Waar gaat het feitelijk over als je zegt dat je een gelovig mens bent en waaruit blijkt dat dan? Het is duidelijk dat voor christenen de invulling van hun geestelijk leven alles van doen heeft met de persoon Jezus uit Nazareth, zoals we Hem tegenkomen in de boeken die samen de Bijbel heten. Met name de eerste vier evangelieboeken van het Nieuwe Testament beschrijven het leven en het sterven van Jezus. Het is vooral Zijn opstanding uit de dood, die voor christenen het kern- en keerpunt is waar alles om draait. Als Jezus niet uit de dood zou zijn opgestaan, was dit van een onvoorstelbaar ontluisterende invloed op alles waar de christelijke wereld voor staat. Dan was zijn sterven een nutteloos drama en zijn boodschap bedrog op de grootst mogelijke schaal. Wie echter gelooft wat de Bijbel zegt over Jezus, wat Jezus zegt over God én zichzelf, die beseft dat het bij deze Zoon van de mensen gaat om de Zoon van God. Zulk geloof is een geschenk. Dit geloven in Jezus als de van God geschonken Redder, Verlosser en Koning van de wereld wordt door de Bijbel aangeprezen. Een christen is een mens die deze liefdegave van Gods Zoon bewust aanneemt en zich diep persoonlijk door Jezus Christus aangesproken weet. Geloof is dan ook niet alleen een antwoord op Gods gave, het is zelf een gave. Een gave van onschatbare betekenis, want zo wordt God zelf door het geloof in Christus de kern van het bestaan en de bron voor het dagelijkse leven van de gelovige. Een leven gedragen en geïnspireerd door Gods goedgunstige liefde.

Lees dit boek online
Als het document hieronder niet (goed) wordt weergegeven, maak dan gebruik van de download-optie hiernaast!

Download (PDF, Onbekend)

Uit het leven van een christen
2021
Beschikbare downloads: