Via deze pagina wil ik mijn boeken beschikbaar stellen.
Klik op een titel om het pdf-bestand online te lezen of te downloaden.

In grote lijnen

De inhoud van dit boek heeft betrekking op de vraag waar het in het christelijke geloof om gaat en wat het concrete vertrouwen op God met ons doet. De tekst is een veelkleurig geheel, waarin de lezer wordt uitgedaagd het eigen leven meer en […]

De boog in de wolken

Mensen zijn op zoek naar wat houvast en hoop geeft in hun leven. De moderne maatschappij vraagt erom dat wij onder woorden kunnen brengen wat de oorsprong en inhoud van onze inspiratie is. Daar wil dit boek bij helpen.

De grote verandering

Dit boek wil een handreiking bieden bij het nadenken over de persoonlijke toekomstverwachting en het doel van ons leven. Het gaat hierbij over leven en dood, over sterven en opstanding. Laat niemand denken dat dit onderwerpen zijn voor […]

Enige troost

Wie kent niet een medemens die met emotioneel of lichamelijk lijden worden geconfronteerd? Is het niet in het eigen gezin, dan wel in de familie- of vriendenkring. Het verwerken van moeilijke gebeurtenissen en het vinden van […]

Trouw en ontrouw

Seksualiteit is (en niet alleen in onze dagen, je ziet het ook in de hele geschiedenis) losgewrikt uit de verbanden waar God haar veilig in gegeven heeft. Daarom geloof ik dat dit zevende gebod uit de richtlijnen van God voor het goede […]

Liefde voor Israël

Wij willen luisteren naar wat de apostel Paulus in zijn brief aan de Romeinse christengemeente schrijft over de liefde voor Israël. De leidende gedachte in dit boekje is dat eerbetoon aan God en liefde voor zijn oude Bondsvolk niet […]