Ongedacht
Wat ik in deze laatste jaren
in alles wat ik deed en onderging
[...]
Gebed
Schenk mij opnieuw van uw barmhartigheden;
HEER, beur mij op, vernieuw mijn levenskracht,
[...]
Ouderlijk huis
Mijn vader zong er psalmen op de trap,
grootmoeder in de bedstee ’t zelfde lied.
[...]
Dageraad
U hebt met zoveel woorden
en metterdaad getoond,
[...]
Woeden en rusten
Storm in het leven gaat voorbij.
Je vraagt je af ‘Heer waar zijt Gij’,
[...]