Dageraad
U hebt met zoveel woorden
en metterdaad getoond,
[...]
Woeden en rusten
Storm in het leven gaat voorbij.
Je vraagt je af ‘Heer waar zijt Gij’,
[...]
De dag voor Pasen
Wij overdenken met eerbiedig leven
hoe zich de Heiland heeft gegeven,
[...]
Ode
Jij hebt geleerd te geven,
en bent om van te houden.
[...]
Laudate dominum
U Goede Herder, zij geloofd!
Uw hand is nimmer moe van geven;
[...]