Aan Uw hand

Richt op Uw wegen Heer, mijn voeten;
alleen aan Uw hand wil ik gaan,
die mij voor vallen kan behoeden
en voor ’t gevaar van stil te staan.
Verlicht mijn hart en aangezicht,
Here, met Uw eeuwig licht.

Aan Uw hand