Advent

Advent is nadering.
Naderende komst van Jezus.
Hij kwam en is en komt
in onze wereld
van lichten en feesten.
In onze wereld van terreur en ellende,
gehaast en gejacht.
Ondanks alles:
Hij komt!
Wat een bemoediging
Dat U er nu ook bent, Here.
Uw Geest is meer dan alle drukte
om ons heen en onrust in mezelf.
Aan het einde tellen niet
mijn bezigheden,
maar of mijn hart naar U uitging
en mijn oor naar Uw woorden.
Jezus Christus komt,
aan het einde van de tijden.
En nu al in mijn leven!
Leer mij door advent
meer en meer op U gericht te zijn.
Voor wie U volgt, komt U met liefde.
Leer mij U verwachten,
uitzien naar Uw Advent.

Advent