Barmhartig

Met U Heer is het leven goed,
ik mag met U verkeren!
Waar ik barmhartigheid ontmoet,
daar is de hand des Heren.

God, wees mijn Vader, die mij kent.
Schenk mij Heer om uw Zoon genade.
Uw hand, waarheen ik mij ook wend,
weerhoudt mij van het kwade.

Ik leef slechts door zijn dood aan ’t kruis,
mijzelf wil ‘k in uw hand steeds leggen.
Eens kom ik bij U, Vader, thuis,
dan zal ik Abba tot U zeggen.

Zo Heer is heel mijn leven goed,
bij U mag ik verkeren.
Waar ik barmhartigheid ontmoet,
daar is de hand des Heren.

Barmhartig