Bij God

In de jacht van onze dagen
zoeken wij onze rust bij God;
want Hij alleen is onze eeuwige schuilplaats.
Voor de last van het verleden,
voor de moeiten van het heden
en het ongewisse van de toekomst,
zoeken wij onze vrede bij God.
Bij Hem vinden we vergeving.
Hij geeft kracht om te dragen
en hoop voor tijd en eeuwigheid.
De vreugde om elke dag
iets van de mooie schepping te ervaren
komt van Hem.
De blijdschap om elke keer
dankbaar voor elkaar en de kinderen te zijn,
komt van Hem.
De schoonheid van de natuur
in de wisseling van tijden
komt van Hem.
De Heer zij dank
voor al het goede.

Bij God