Blijf bij mij, Heer

Blijf bij mij, Heer,
wanneer de avond daalt.
Elk moment van de dag,
aan de avond van het leven.
Spreek tot mijn hart, Here Jezus,
wanneer de nacht eraan komt,
die zal lichten als de dag!
U bent bij mij, Heer,
in tijd en eeuwigheid.
Mijn zuchten is voor U niet verborgen,
Vrees en verlangen liggen voor U open.
U verlaat mij niet, in Christus schuil ik,
Hij is mijn heil, Zijn genade mij genoeg.
Genade die zich openbaart in zwakheid.
Uw nabijheid is er ook,
als ik er niets van bemerk. Zeker en vast.
Here Jezus, schenk mij innerlijke kracht
en moed wanneer de avond daalt.
Blijf bij ons, Heer.
Blijf met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw Woord en Geest bij ons.
In de avond van de wereld.
Ik vertrouw op U!

Blijf bij mij, Heer