Dageraad

U hebt met zoveel woorden
en metterdaad getoond,
dat U mijn roepen hoorde
en hebt mij meegetroond.

U hebt met ziel en zinnen
de hemel voorgeleefd,
om zo  opnieuw te winnen
wie zich verloren geeft.

Wij, door de nacht gegaan,
wij zien U, vroeg of later
daar op de verre oever staan
en komen U steeds nader.

Dageraad