Dankbaar loven

U wil ik dankbaar loven
mijn God voor hemellicht
de nacht is weggeschoven
de dag weer opgericht

de hoop doet mij herleven
zoals de morgen daagt
laat mij uw liefde geven
ook die er niet om vraagt

wij loven en wij laven
ons aan uw goedheid, Heer
laat ons uw liefde geven
vandaag en telkens weer

Dankbaar loven