Dankbaar

U, die mij leven toevertrouwde,
mij de liefde leerde zien;
U alleen zult mij behouden,
schenkt mij vreugde bovendien.
De naam, mij van ’t begin gegeven,
schreef U in het boek van leven.

Duizend, duizend maal o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

U vergeeft en zo herstelt uw kind,
doet het leven ons ten goed een wonder.
Wie gelooft, weet zich bemind,
te vertrouwen is bijzonder.
Heer, ik richt mijn oog op U,
Sterk mij, Heiland, doe het nu.

Duizend, duizend maal o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Dankbaar