De dag voor Pasen

Wij overdenken met eerbiedig leven
hoe zich de Heiland heeft gegeven,
ja hoe de HEER de Trooster is.
Het doet ons wenen om Zijn lijden,
Zijn verdriet wordt ons verblijden
onze dorst naar Hem de lafenis.
 
Geef o Heiland mij Uw krachten,
dat ik opleef in gedachten,
doe mij leven door Uw dood.
In moeite en pijn ben ik verbonden
innerlijk met uw diepe wonden.
Sterk mij HERE in de nood.
 
Aan God de Vader in zijn troon,
zij eeuwig lof, aan God de Zoon,
en aan de Heilige Geest gewijd
ben ik, nu en in alle eeuwigheid.

De dag voor Pasen