De wereld is een kreunend oord

De wereld is een kreunend oord
vol van verdriet om onrecht, wreedheid, plagen.
De eeuwen door is bittere klacht gehoord
van kleinen die om vrede vragen.

Haat schreeuwt het uit in dreunende geluiden,
zich van beperktheid volkomen niet bewust.
De mens gaat zich geheel en al te buiten,
op dwaze macht en dodend doel belust.

De weg van vrede staat ons niet voor ogen
niemand is rechtvaardig, ook niet een.
Zonder een genadig God, slechts onvermogen.
Zonder een Heiland, slechts geheel alleen.

O, Heer ontferm U en vergeet er geen
van hen die zuchtend naar U vragen,
die zoekend naar uw vrede alle dagen
uitzien naar uw komst, vergeet er geen.

De wereld is een kreunend oord