Dichtbij

Wie is mij zo nabij als U,
Heer Jezus door de Geest
nog voor ik maar iets wist
bent U er altijd al geweest

U bent de grond van mijn bestaan
of ik het wel ervaar of niet
zult altijd met mij verder gaan
de toekomst in ‘t verschiet

Wees mij nabij Heer, hier en nu
als overschaduwt soms het donker
breek door met heilig licht van U
met liefde als een zacht geflonker

Heer, hou mij vast, ik ben zo moe
U ziet mijn pijn en het verdriet
merk op en weeg het in uw hand
kom mij te hulp in ’t soms dorre land

Heer God, ik zie U in uw Zoon
leer me geloven en ervaren
dat uw liefde mij nooit loslaat
uw kind er nooit alleen voor staat

Al wat ik heb en ben
bent U voor nu en immer
zegen mij en die mij lief zijn
U, Rots van mijn bestaan
wijkt nimmer.

Dichtbij