Doorgaan

Ik hoop zo voor je dat…
er mensen zijn op je weg
die je zien vanuit hun hart.
Die geven je moed
en laten je voelen en merken
dat het goed is verder te trekken.
Door te gaan vanuit de hoop.

Ik hoop zo voor je dat…
je gaandeweg
een weg ontdekken mag.
Waar je vertrouwen weer groeit
dat ook na een bocht
een nieuwe horizon verschijnt.
Door te gaan vanuit het geloof.

Ik hoop zo voor je dat…
God zelf je troost en helpt
elke dag weer in te vullen.
Zodat je wordt gedragen door
de diepten, soms om ruwe rotsen heen.
Hij is er bij, op jouw innerlijke tocht.
Door te gaan vanuit de liefde.

Doorgaan