Gave

God heeft geschonken
door levende woorden
weer recht te zetten
wat was gezonken

het goede van de aarde
wil Hij ons geven
als het onbezwaarde
erfdeel van ons leven

wie is bewust
van ‘t goddelijk wonder
leeft meer gerust
en gaat niet ten onder

Gave