Gebed om rust

Het leven is zo vol gewoel,
zo link soms, vol van kwaad.
Een mens is ook zo vol gevoel
voor wat bekoort, maar schaadt.

Heer, als ik U niet had,
dan zou ik zeker zwichten.
Wilt U dan leiden op mijn pad
en met Uw Geest verlichten.

amen

Gebed om rust