Gebed van hoop

De Here zal je niet verlaten
als je op Hem vertrouwt.
Waar mensen elkaar soms haten,
is Hij het die van de zijnen houdt.
Hij neemt je in zijn hoede
een weg die opwaarts leidt.
Zijn wegen zijn ten goede,
gericht op tijd en eeuwigheid.

Here, maak ons geduldig
moeiten te ondergaan.
Jezus droeg geheel onschuldig
de last van ons bestaan.
O, geef dat heel ons leven
langs wegen ongedacht
soms zelfs van duisternis omgeven,
in het licht wordt thuisgebracht.

(vrij naar een koraal van J.S. Bach BWV 369)

Gebed van hoop