Gebed van meeleven

Here Jezus, alles wat U hebt geleden,
alles wat U hebt gebeden,
Heiland, wil daarvan aan mij besteden:
ik heb U nodig!

Van mijzelf moet ik verliezen
nu ik hier ga door berg en dal.
U wil ik tot mijn deel verkiezen,
wees mij nabij, mijn licht, mijn al.

Goede Herder, uw genade
heb ik nodig, iedere dag
sla uw kind in liefde gade
dat ik voor U leven mag!

Ik hoop op God die eeuwig leeft,
en aan mijn ziel de vrede geeft.
Hij kent mij door en door en mijn verdriet,
die God leeft mee, vergeet mij niet.

Wil Heiland altijd bij mij wezen,
grijp vast en steun mijn rechterhand.
Leid mij, dan zal ik nimmer vrezen
al maar op weg naar ’t vaderland.

Heer, alles wat U hebt gebeden,
alles wat U voor mij hebt geleden,
Heiland, wil daarvan ook aan mij besteden
schenk uw zegen in dit heden,
aan mij, uw kind en mijn geliefden samen.
Amen.

Gebed van meeleven