Gebed voor elke dag

Wil, Heer,
mijn licht des levens zijn
en mij in liefde stichten.
Dan zal mijn oog
zich naar omhoog
op U, mijn sterkte richten.
U kocht mij vrij van heerschappij,
en zonde die doet zwichten.

De stem van uw genade,
uw goede hand en Vaderband,
beschermt mij voor het kwade.

Wil daarom, Heer,
mijn licht des levens zijn
en mij in liefde stichten.
Dan zal mijn oog, mijn hand, mijn voet,
zich op U, mijn sterkte richten.

amen

Gebed voor elke dag