Gebed

Schenk mij opnieuw van uw barmhartigheden;
HEER, beur mij op, vernieuw mijn levenskracht,
verhoor toch mijn gebeden;
U weet dat ik het steeds van U verwacht.

Gebed