Geborgenheid

Gegrond in de liefde
richt ik mij tot de Heer
zo mag ik steeds verschijnen
als voor Gods aangezicht

Aandachtig en aanwezig
probeer ik elke keer
voor wat ik van Hem hoor
open te zijn, op God gericht

Wat zich van zijn kant
aandient is mij tot steun
en hulp vol liefde want
Hij is er en: Hij is mijn licht

Liefdevolle God, wij zoeken U
wachtend op het moment
dat onze tegenstrijdigheden zelfs
openstaan voor uw Geest

Gegrond is zijn liefde
voor jou en voor mij en zo
wil Hij spreken tot ieder van ons
in dagen van vreugde en smart

Noemt Hij je bij naam
draagt Hij je erdoor
raakt de Heiland je aan met zijn kracht
in de stilte bij Hem als je rust vindt
in stilte en rust van je hart
in zijn liefde en trouw
geborgen.

Geborgenheid