Geloof, hoop en liefde

Geloof verbindt je aan elkaar,
vertrouwen is de kracht.
Hoop laat zien wat je doet leven,
geeft vorm aan dag en nacht.
Liefde versterkt en maakt bedreven,
door klank en kleur en pracht.

De Heer zij dank!

Geloof, hoop en liefde