Geloven

Geloven
is ademen en
bepaalt mijn levenshouding.
Geloven is voor mij
telkens terugkeren
naar de Bijbel,
het boek dat mijn leven me al vergezelt.
Het boek dat mij visie en veiligheid,
kracht en troost,
moed en hoop geeft.
Geloven is voor mij buigen,
buigen voor een geheim.
Overwogen buigen
voor de wijsheid van God.
Geloven is voor mij
mezelf overgeven aan dat geheim,
toewijding aan de goede liefde van God.
Geloven is voor mij ook
opstandige vragen stellen
naar de zin van het ongerijmde
en daar mee zitten.
Toch is en blijft geloven voor mij vreugde
de blijdschap waarvan
Jezus Christus
het centrum vormt.
Zo heeft de Geest het mij geleerd,
door de jaren heen.
Ik geloof in God de Vader,
die in Christus
mijn hemelse Vader is geworden.
Eeuwig wonder.
Amen
Shalom

Geloven