Gelovig

Ook al begrijpen wij het meeste niet,
we grijpen wel opnieuw de moed
om bij de dag te leven.

Ons toevertrouwend wordt het einde goed
door een barmhartig God die in het verschiet
de enig ware troost
als een geschenk wil geven

Gelovig