Genade ongedacht

Schenk mij, o Heer, uw zegen,
wanneer mij lijden treft.
O, dat mijn hart zich tegen
U, Heiland nooit verheft.

Laat mij het voorbeeld volgen,
dat de Verlosser bood.
Hij, die hoezeer verzwolgen
door de aller-diepste nood,
tot God zich wendde om kracht,
zijn Vader bleef vertrouwen.
Leer mij toch op Hem bouwen:
genade ongedacht.

Schenk mij, o Heer, genade
wanneer ik in moeite ben.
Weerhoudt mij van het kwade,
U, die ik als Herder ken.
Hoe zeker zou ik zwichten,
Heer, als ik U niet had.
Laat Uw Geest mij verlichten
en leiden op mijn pad.

Toen werd ik door Gods Geest geraakt
en in mijn hart werd licht gemaakt.
De Here is zelf met mij begaan,
daar komt al mijn hulp vandaan.

Genade ongedacht
Vrij naar Hallgrímur Pétursson en Adriaan Faber