Gezegend de dag van vandaag

Er is een tijd van leven,
om in kracht met velen
ademtocht en brood te delen.

Tijd van oogsten en van vreugd
om alles wat het hart verheugd.

Er is een tijd van tranen,
tijd van troosten;
tijd van trouw zijn en beamen.

Dag van liefde, nacht van waken,
tijd van moeite en van blaken.

Toekomst die geborgen is,
woord dat vol van ootmoed is:
‘ik bemin je’.

Gezegend de dag van vandaag