Goede moed

U bent het Heer, in wie mijn rijkdom is
niets uit de wereld vergoed mij het gemis
en alle aangerichte levensschade
alleen de hemel kent genade

God heeft zijn goedheid
en zijn trouw toch toegezegd
geef ik mij aan zijn liefde over
komt Hij mijn moeiten en verdriet
en al mijn strijd en zorgen zelfs te boven.

Here, kom ons met goede moed bekleden
dan is er kracht en vreugde in mijn leden
U schenkt uw goedheid, U bent trouw
U bent de God op wie ik bouw.

Goede moed