Goede Vrijdag

Wie ziet hoe voor het leven
van de wereld is prijsgegeven,
als Jezus sterven gaat,
de Koning van ’t heelal bezwijkt
aan deze boom van goed en kwaad?
Wie ziet in Hem de Heiland van het al?

Wie ziet dat voor jouw leven
hier wordt geboet, verzoend, gegeven
de liefde Gods, in onze plaats?
Mijn zonde is de zweepslag die Hem wondde,
ellende de oorzaak van zijn pijn en smart.
Wie ziet in Hem het helend Vaderhart?

Het is een boom met wrange vruchten
waaronder Jezus dodelijk moet zuchten,
het vloekhout dat gevangen hield.
Wie in Hem ziet een boom van leven,
ontdekt: de vloek is opgeheven:
zijn lijden zegent bevrijdend onze ziel.

Wie ziet hoe voor het eeuwig leven
Christus zich offerend heeft gegeven,
voor wie vertrouwt, gelooft in Hem.
O Here, doe ons zien en laat ons groeien,
zodat het dorre hout zal bloeien.

Goede Vrijdag