Heer, wees mijn kracht

Heer, onze God,
over alle grenzen heen,
hebt U uw heerlijkheid geopenbaard.
Zelfs over de grenzen van mijn leven.
Ik vraag U Vader, wees mijn kracht,
laat Uw Zoon mijn Leidsman zijn,
en laat Uw Geest mijn Helper zijn.

Ik zie uit naar uw licht en leven op mijn weg,
uw bescherming in alles.
Sterk mij in de hoop
en steun mij door uw liefde,
naar lichaam, ziel en geest.
Here, bewaar mij in uw hand,
in uw hoede, onder uw zegen.

Geef dat ook de mensen die dat kunnen
als ik zwak ben
goed voor mij zullen zorgen.
In de naam van Jezus, onze Heer.

Heer, wees mijn kracht