Help mij dragen

Heer, hoor mijn zuchten en mijn vragen,
ik ben in nood, roep tot U alle dagen.
Mijn treurig lied
is vol verdriet.
Er ligt een last op mij,
Heer, help mij dragen.

Wilt U mij op dit steile pad geleiden,
sta met uw sterke hand terzijde.
Dan krijg ik moed
en gaat mijn voet
op wegen die begaanbaar zijn,
Heer, help mij strijden.

Dit weet ik toch, U zult mij niet verstoten,
geloof en hoop zijn mij tot bondgenoten.
Dwars door de nacht
hoort U mijn klacht.
Mijn tranen heb ik
niet vergeefs vergoten.

Help mij dragen
Vrij naar Bach en Borkent