Herder

Hij zal als een herder zijn kudde weiden,
in zijn arm de lammeren vergaderen,
de zogenden zal Hij zachtjes leiden.

Juist degenen
die zijn hulp en erbarmen zo nodig hebben,
zijn het dichtst aan zijn hart.

Herder