Het Vaderhuis

Sterven in de Heer is léven,
niet ’t breken van de levensdraad,
maar Hem dat koord uit handen geven.
Daarin ziet het geloof een diepe zin:
God bewaart hen, die met Jezus leven,
de Vader neemt ze bij zich in.

Het Vaderhuis